30.12.2015.
Izmena i dopuna Pravila poslovanja

OBJAVA IZMENA I DOPUNA PRAVILA POSLOVANJA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD

Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3242/12, sa izmenama i dopunama broj: 04/2-1521/13 i 04/2-1148/14, u daljem tekstu: Pravila Berze), izmenjena su i dopunjena Odlukom (broj: 04/2-12143/15, od 24. decembra 2015. godine), a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-12143-1/15) na koja je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 5/0-06-3087/7-15, od 29. decembra 2015. godine) dala saglasnost.Odluka o izmenama i dopunama Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-12143/15) sa prečišćenim tekstom Pravila poslovanja (04/2-12143-1/15) OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 30.12.2015.godine, te STUPA NA SNAGU protekom roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 8. JANUARA 2016. godine –Odluka
Pravila poslovanja

Vrednost744,29
Promena1,03
% 0,14%
23.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,1611
USD/RSD100,4174
Izvor NBS, 23.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 23.05.2018.
540.629.929.974 RSD
4.575.363.042 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
02.04.2018.
BELEX Monthly Report - March 2018
Poslednje vesti
23.05.2018.
Ažurirani informatori - 23.05.2018
23.05.2018.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
23.05.2018.
Sazivanje redovne Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
23.05.2018.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hempro a.d. , Beograd
23.05.2018.
Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina