30.12.2015.
Izmena i dopuna Pravila poslovanja

OBJAVA IZMENA I DOPUNA PRAVILA POSLOVANJA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD

Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3242/12, sa izmenama i dopunama broj: 04/2-1521/13 i 04/2-1148/14, u daljem tekstu: Pravila Berze), izmenjena su i dopunjena Odlukom (broj: 04/2-12143/15, od 24. decembra 2015. godine), a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-12143-1/15) na koja je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 5/0-06-3087/7-15, od 29. decembra 2015. godine) dala saglasnost.Odluka o izmenama i dopunama Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-12143/15) sa prečišćenim tekstom Pravila poslovanja (04/2-12143-1/15) OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 30.12.2015.godine, te STUPA NA SNAGU protekom roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 8. JANUARA 2016. godine –Odluka
Pravila poslovanja

Vrednost755,47
Promena-1,39
% -0,18%
23.02.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0128
USD/RSD95,8752
Izvor NBS, 23.02.2018.
Tržišna kapitalizacija - 23.02.2018.
541.012.475.511 RSD
4.584.354.201 EUR
Vesti sa Berze
12.02.2018.
Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze
09.02.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
02.02.2018.
BELEX Monthly Report - Januar 2018
Poslednje vesti
23.02.2018.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Futurum a.d. , Beograd - MNEL
23.02.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
23.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Juhortrans a.d. , Jagodina
23.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Juhortrans a.d. , Jagodina
23.02.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd