05.08.2016.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu

Pravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3163/12, sa izmenama i dopunama 04/2-12151/15, u daljem tekstu Pravilnik o listingu), izmenjen je i dopunjen Odlukom (broj: 04/2-6848/16, od 3. avgusta 2016. godine), a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Pravilnika o listingu (broj: 04/2-6848-1/16) na koji je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 5/0-06-2117/7-16, od 5. avgusta 2016. godine) dala saglasnost.Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-6848/16) sa prečišćenim tekstom Pravilnika o listingu (04/2-6848-1/16)OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 5.8.2016.godine, teSTUPA NA SNAGU

prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:- 15. AVGUSTA 2016. godine –

Odluka
Prečišćen tekst

Vrednost734,61
Promena-6,49
% -0,88%
15.08.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0272
USD/RSD104,2091
Izvor NBS, 15.08.2018.
Tržišna kapitalizacija - 15.08.2018.
518.447.975.591 RSD
4.392.614.377 EUR
Vesti sa Berze
14.08.2018.
Prestanak privremene obustave trgovanja i nastavak trgovanja
14.08.2018.
Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
02.08.2018.
Prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje na Regulisano tržište na engleskom jeziku - Fintel energija a.d. Beograd
Poslednje vesti
15.08.2018.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.
Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
15.08.2018.
Odluka o izmenama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd