AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
14.02.2018.1.700-4,23%433736.1001.7001.7001.7001.7006.98569919MKT
13.02.2018.1.7750,00%8181.455.1501.7851.7511.7851.7797.7331.095319MKT
12.02.2018.1.775-0,39%1.0951.944.1681.7761.7751.7801.7758.1391.39884MKT
09.02.2018.1.7820,06%8801.568.1561.7811.7811.7831.7824.3062.579258MKT
08.02.2018.1.781-0,11%5699.6851.7801.7801.7811.7802.6502.09055MKT
07.02.2018.1.783-0,78%460820.0571.7811.7811.7881.7834.3952.210190MKT
06.02.2018.1.7970,50%1.4482.599.9471.7811.7811.8001.7963.8833.407392MKT
05.02.2018.1.7880,06%174310.6641.7811.7801.7921.7852.0042.036171MKT
02.02.2018.1.787-0,28%1.6282.908.9251.7861.7801.8001.7874.0463.492284MKT
01.02.2018.1.7920,11%1.5572.790.9181.7951.7851.8001.7923.0954.278488MKT
31.01.2018.1.790-0,56%191341.4941.7801.7801.7951.7882.2002.466122MKT
30.01.2018.1.8000,28%1.5942.863.3011.7811.7811.8001.7963.4173.429367MKT
29.01.2018.1.7950,90%9541.711.1991.7721.7721.8061.7944.5612.900778MKT
26.01.2018.1.779-0,28%217386.1591.7801.7701.7841.7802.2501.015213MKT
25.01.2018.1.7840,22%7621.358.4901.7801.7661.7991.7833.4471.726264MKT
24.01.2018.1.780-1,06%424754.7601.7801.7801.7811.7801.3352.30830MKT
23.01.2018.1.799-0,39%1.3752.474.3651.8031.7901.8061.8004.8763.806376MKT
22.01.2018.1.8060,73%1.2462.248.9101.7931.7781.8501.8056.5144.462327MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene