ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.02.2018.35.9530,00%00////83500MKT
14.02.2018.35.9530,00%00////83650MKT
13.02.2018.35.9530,00%00////83650MKT
12.02.2018.35.9530,00%00////83650MKT
09.02.2018.35.9530,29%732.624.54036.50035.50136.50035.9531701195MKT
08.02.2018.35.8500,00%00////971100MKT
07.02.2018.35.8500,00%5179.25035.85035.85035.85035.8501021151MKT
06.02.2018.35.8500,00%00////97950MKT
05.02.2018.35.8500,14%22788.70035.85035.85035.85035.8501491171MKT
02.02.2018.35.8000,00%00////1291170MKT
01.02.2018.35.8000,00%00////1341270MKT
31.01.2018.35.8000,70%19680.20035.80035.80035.80035.8001481461MKT
30.01.2018.35.5510,00%00////991360MKT
29.01.2018.35.551-2,60%4142.20435.55135.55135.55135.5511031461MKT
26.01.2018.36.5000,00%00////881570MKT
25.01.2018.36.5000,00%00////86570MKT
24.01.2018.36.5000,00%00////91470MKT
23.01.2018.36.5001,48%3109.50036.50036.50036.50036.50094531MKT
22.01.2018.35.9690,00%00////114500MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene