ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
25.05.2018.35.0000,00%00////286100MKT
24.05.2018.35.0000,00%00////286100MKT
23.05.2018.35.0000,00%551.925.00035.00035.00035.00035.000341652MKT
22.05.2018.35.0000,00%00////286100MKT
21.05.2018.35.0000,00%00////272100MKT
18.05.2018.35.0000,00%00////27220MKT
17.05.2018.35.0000,00%00////26220MKT
16.05.2018.35.0000,00%8280.00035.00035.00035.00035.000270101MKT
15.05.2018.35.0000,00%00////270100MKT
14.05.2018.35.0000,00%00////21100MKT
11.05.2018.35.0000,00%00////21700MKT
10.05.2018.35.0000,00%00////18700MKT
09.05.2018.35.0000,00%00////18700MKT
08.05.2018.35.0000,00%00////18700MKT
07.05.2018.35.0000,00%3105.00035.00035.00035.00035.00019031MKT
04.05.2018.35.0000,00%00////19000MKT
03.05.2018.35.0000,00%00////19000MKT
30.04.2018.35.0000,00%00////22000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene