ENHL - Energoprojekt holding a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
13.08.2018.7060,00%10.1007.130.60070670670670610.11418.92411MKT
10.08.2018.7060,00%00////2138.6990MKT
09.08.2018.706-0,28%17067067067067062148.7541MKT
08.08.2018.7080,00%00////2138.6790MKT
07.08.2018.7080,00%00////2138.6790MKT
06.08.2018.7080,00%00////2138.6790MKT
03.08.2018.708-0,28%241170.6287087087087084548.9201MKT
02.08.2018.7100,00%00////2138.6790MKT
01.08.2018.7100,00%00////2138.6890MKT
31.07.2018.7100,00%00////2138.6890MKT
30.07.2018.7100,00%00////2138.6890MKT
27.07.2018.7100,71%224159.0407107107107104378.9133MKT
26.07.2018.705-0,70%3121.8657077047077053598.7203MKT
25.07.2018.7100,00%00////3288.7100MKT
24.07.2018.7100,00%00////3578.6990MKT
23.07.2018.7100,00%00////3578.6990MKT
20.07.2018.7100,00%00////3578.7090MKT
19.07.2018.7100,00%8.1155.761.6507107107107108.58717.2022MKT
18.07.2018.7100,85%53.5507107107107104778.7071MKT
17.07.2018.7040,00%7854.9127047047047044358.7872MKT
16.07.2018.704-2,22%167117.5687047047047046398.7492MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene