GSKO - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.05.2018.1750,00%00////000MPC
21.05.2018.1750,00%00////000MPC
18.05.2018.1750,00%00////000MPC
17.05.2018.1750,00%00////000MPC
16.05.2018.1750,00%00////000MPC
15.05.2018.1750,00%00////000MPC
14.05.2018.1750,00%00////000MPC
11.05.2018.1750,00%00////000MPC
10.05.2018.1750,00%00////000MPC
09.05.2018.1750,00%00////000MPC
08.05.2018.1750,00%00////000MPC
07.05.2018.1750,00%00////000MPC
04.05.2018.1750,00%00////000MPC
03.05.2018.1750,00%00////000MPC
30.04.2018.1750,00%00////000MPC
27.04.2018.1750,00%00////000MPC
26.04.2018.1750,00%00////000MPC
25.04.2018.1750,00%00////000MPC
24.04.2018.1750,00%00////000MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene