GSKO - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
21.02.2018.1700,00%00////87700MPC
20.02.2018.1700,00%3.528599.760////4.4053.5282MPC
19.02.2018.1700,00%00////4.40500MPC
14.02.2018.1700,00%1.150195.500////5.5551.1502MPC
13.02.2018.1700,00%00////5.55500MPC
12.02.2018.1700,00%00////5500MPC
09.02.2018.1700,00%1.725293.250////1.7801.7251MPC
08.02.2018.1700,00%00////1.78000MPC
07.02.2018.1700,00%3.264554.880////5.0443.2643MPC
06.02.2018.1700,00%00////5.04400MPC
05.02.2018.1700,00%00////5.04400MPC
02.02.2018.1700,00%00////4400MPC
01.02.2018.1700,00%00////4400MPC
31.01.2018.1700,00%2.031345.270////2.0752.0312MPC
30.01.2018.1700,00%1.925327.250////4.0001.9251MPC
29.01.2018.1700,00%00////4.00000MPC
26.01.2018.1700,00%00////000MPC
25.01.2018.170-15,00%1.000170.000////1.0001.0001MPC
24.01.2018.2000,00%00////1.00000MPC
23.01.2018.2000,00%00////1.00000MPC
22.01.2018.2000,00%00////1.00000MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene