KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.02.2018.1.8950,00%88166.7201.9001.8901.9001.8951.3863615MKT
14.02.2018.1.8950,00%4075.8001.8951.8951.8951.8951.3111.2811MKT
13.02.2018.1.8951,83%1018.9501.8951.8951.8951.8951.2711.2781MKT
12.02.2018.1.8611,64%2037.2201.8611.8611.8611.8617241.2661MKT
09.02.2018.1.831-3,63%1.0141.856.6851.8701.8301.8701.8311.9351.38112MKT
08.02.2018.1.9000,00%1019.0001.9001.9001.9001.9001.9203511MKT
07.02.2018.1.900-1,04%121229.9001.9001.9001.9001.9001.9433481MKT
06.02.2018.1.9201,00%2751.8401.9201.9201.9201.9208252931MKT
05.02.2018.1.901-0,21%2547.5201.9011.9001.9011.9018502872MKT
02.02.2018.1.905-0,52%3057.1501.9051.9051.9051.9051.2612811MKT
01.02.2018.1.9150,79%1426.8101.9151.9151.9151.9158452501MKT
31.01.2018.1.9002,37%54102.6001.9001.9001.9001.9001.2292653MKT
30.01.2018.1.8560,00%00////7744650MKT
29.01.2018.1.856-2,47%7.80014.474.5301.9101.8501.9111.8568.4847.95013MKT
26.01.2018.1.9030,11%2649.4701.9011.9011.9451.9035433992MKT
25.01.2018.1.901-0,58%95180.5581.9021.9001.9021.9016635155MKT
24.01.2018.1.9120,00%00////5985830MKT
23.01.2018.1.912-0,42%1.2002.294.5831.9201.9051.9201.9122.0681.60817MKT
22.01.2018.1.9200,00%00////5184940MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene