KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
21.05.2018.1.8800,53%8601.616.7701.8791.8791.8801.8801.4552.1257MKT
18.05.2018.1.870-0,53%209390.8301.8701.8701.8701.8701.4292.1052MKT
17.05.2018.1.8800,97%15.95929.997.5501.8501.8501.8801.88017.04716.15610MKT
16.05.2018.1.8620,00%00////1.6882320MKT
15.05.2018.1.8623,44%497925.3661.8201.8201.8701.8621.5405707MKT
14.05.2018.1.8000,00%00////1.1776100MKT
11.05.2018.1.8000,00%00////1.3837600MKT
10.05.2018.1.8000,00%00////1.2212660MKT
09.05.2018.1.8000,00%00////1.2662860MKT
08.05.2018.1.800-1,10%5090.0001.8001.8001.8001.8001.2652312MKT
07.05.2018.1.8200,55%314571.4901.8211.8201.8211.8201.5119013MKT
04.05.2018.1.810-0,06%356644.3601.8101.8101.8101.8101.3795303MKT
03.05.2018.1.8110,00%00////1.0232000MKT
30.04.2018.1.8110,00%00////1.0472560MKT
27.04.2018.1.8110,00%00////1.2062560MKT
26.04.2018.1.811-3,67%1018.1101.8111.8111.8111.8111.2162661MKT
25.04.2018.1.8804,33%20.99739.468.5351.8011.8011.8801.88022.20321.26310MKT
24.04.2018.1.8020,11%2443.2481.8021.8021.8021.8021.0501501MKT
23.04.2018.1.8000,00%00////1.0084400MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene