KMBNPB - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.05.2018.8000,00%00////1.4691080MKT
17.05.2018.800-0,99%54.0008008008008002.0211321MKT
16.05.2018.808-7,02%240193.8218208008208081.9212888MKT
15.05.2018.8690,00%00////1.4611610MKT
14.05.2018.8690,00%00////1.4611110MKT
11.05.2018.8690,00%00////1.1951810MKT
10.05.2018.8690,00%00////1.2471810MKT
09.05.2018.8690,00%00////1.2772010MKT
08.05.2018.8690,00%00////1.0971810MKT
07.05.2018.8690,00%00////1.0971710MKT
04.05.2018.8690,00%00////1.097810MKT
03.05.2018.8690,00%00////1.097810MKT
30.04.2018.8690,00%00////1.077810MKT
27.04.2018.8690,00%00////1.0771930MKT
26.04.2018.8690,00%00////1.0771930MKT
25.04.2018.8695,98%5547.8138698698708691.1692583MKT
24.04.2018.8200,00%00////1.1321680MKT
23.04.2018.8200,00%00////1.1321630MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene