KMBNPB - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.02.2018.9000,00%00////8403820MKT
14.02.2018.9000,00%21.8009009009009001.1401972MKT
13.02.2018.9000,00%00////1.1402770MKT
12.02.2018.9000,00%00////1.1402260MKT
09.02.2018.9000,00%7567.5009009009009001.1832502MKT
08.02.2018.9000,00%170153.0009009009009001.2784252MKT
07.02.2018.9002,97%2018.0009009009009001.1081971MKT
06.02.2018.8740,00%00////1.0081550MKT
05.02.2018.8740,00%00////1.0421790MKT
02.02.2018.8740,00%00////1.0782810MKT
01.02.2018.8740,00%00////1.0781550MKT
31.01.2018.8740,00%00////9761910MKT
30.01.2018.8740,00%00////9761710MKT
29.01.2018.8740,00%00////1.0781710MKT
26.01.2018.8740,00%00////1.0851720MKT
25.01.2018.8740,00%00////1.0852030MKT
24.01.2018.8740,00%00////1.1852370MKT
23.01.2018.8740,00%00////9832370MKT
22.01.2018.8740,00%00////9832170MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene