MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
21.05.2018.2.0400,00%00////7171550MKT
18.05.2018.2.0400,00%00////7172050MKT
17.05.2018.2.0400,00%00////7171550MKT
16.05.2018.2.0400,00%6001.224.0002.0402.0402.0402.0401.2767554MKT
15.05.2018.2.0400,15%1020.4002.0402.0402.0402.0401.1151901MKT
14.05.2018.2.0370,00%00////7011550MKT
11.05.2018.2.037-0,15%1.3462.742.4182.0402.0352.0502.0372.0171.5137MKT
10.05.2018.2.0400,00%00////8673160MKT
09.05.2018.2.0400,00%1530.6002.0402.0402.0402.0409323811MKT
08.05.2018.2.0401,95%3061.2002.0402.0402.0402.0408123611MKT
07.05.2018.2.0010,00%00////8122210MKT
04.05.2018.2.0010,00%00////8122210MKT
03.05.2018.2.0010,00%00////7822210MKT
30.04.2018.2.0010,00%00////1.1534460MKT
27.04.2018.2.0010,00%00////1.2037710MKT
26.04.2018.2.001-1,91%104208.1502.0032.0002.0032.0011.2574753MKT
25.04.2018.2.0400,44%60122.4002.0402.0402.0402.0401.2636611MKT
24.04.2018.2.031-0,49%134272.1402.0352.0002.0402.0311.3978093MKT
23.04.2018.2.0410,00%00////1.2873050MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene