MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.02.2018.2.0520,00%00////7152710MKT
14.02.2018.2.0520,10%1.6723.430.1412.0552.0502.0552.0522.5281.9128MKT
13.02.2018.2.0500,00%179366.9502.0502.0502.0502.0508881.8163MKT
12.02.2018.2.0500,64%5001.025.0002.0502.0502.0502.0501.1551.7902MKT
09.02.2018.2.0374,46%1.1272.295.9501.9501.9502.0502.0371.9681.25510MKT
08.02.2018.1.9500,26%110214.5251.9511.9501.9511.9501.2853402MKT
07.02.2018.1.9450,00%00////1.1752100MKT
06.02.2018.1.945-3,04%5281.026.9982.0061.9102.0061.9451.70378811MKT
05.02.2018.2.006-2,15%50100.3002.0062.0062.0062.0061.1853731MKT
02.02.2018.2.0503,02%4592.2502.0502.0502.0502.0501.1405401MKT
01.02.2018.1.9900,00%00////1.0406500MKT
31.01.2018.1.9900,00%00////1.4404550MKT
30.01.2018.1.9900,00%00////1.4405100MKT
29.01.2018.1.9900,00%00////1.4403950MKT
26.01.2018.1.9902,05%35.9701.9901.9901.9901.9901.4432631MKT
25.01.2018.1.9500,46%201391.9501.9501.9501.9501.9501.4916602MKT
24.01.2018.1.9410,00%161312.5301.9401.9401.9501.9411.6524214MKT
23.01.2018.1.9410,00%00////1.6321100MKT
22.01.2018.1.941-3,53%281545.4981.9781.9101.9781.9411.3573427MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene