RSO17152 - Republika Srbija, Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
14.02.2018.102,50000,00%00////000MKT
13.02.2018.102,50000,00%00////000MKT
12.02.2018.102,50000,00%00////000MKT
09.02.2018.102,5000-0,63%5051.250102,5000102,5000102,5000102,500050501MKT
08.02.2018.103,15040,00%00////5000MKT
07.02.2018.103,15040,00%00////5000MKT
06.02.2018.103,15040,00%00////5000MKT
05.02.2018.103,15040,00%00////5000MKT
02.02.2018.103,15040,00%00////5000MKT
01.02.2018.103,15040,00%00////5000MKT
31.01.2018.103,15040,00%00////5000MKT
30.01.2018.103,15040,00%00////5000MKT
29.01.2018.103,15040,00%00////5000MKT
26.01.2018.103,15040,00%00////5000MKT
25.01.2018.103,15040,00%00////5000MKT
24.01.2018.103,15040,00%00////5000MKT
23.01.2018.103,15040,00%00////5000MKT
22.01.2018.103,15040,00%00////000MKT
19.01.2018.103,15040,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene