RSO17152 - Republika Srbija, Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
25.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
24.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
23.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
22.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
21.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
18.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
17.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
16.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
15.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
14.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
11.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
10.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
09.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
08.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
07.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
04.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
03.05.2018.104,14270,00%00////000MKT
30.04.2018.104,14270,00%00////000MKT
27.04.2018.104,14270,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene