Energoprojekt holding a.d. , Beograd - Vesti za 2010. godinu

30.12.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 809 miliona dinara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.11.2010.Ugovorena dva nova posla u Nigeriji vredna 46 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.11.2010.Bilansi i napomene uz bilanse za period 01.01. - 30.09.2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.11.2010.Finansijski izveštaj za period januar - septembar 2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.11.2010.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za period januar - septembar 2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.10.2010.Izabran Predsednik Upravnog odbora i Generalni direktor - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.10.2010.Ugovoren novi posao u Ugandi vredan 6 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
22.09.2010.Izdavanje običnih akcija VIII emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.09.2010.Stavljanje van snage Odluke sa 29.sednice Upravnog odbora od 12.08.2010.godine , vezano za sazivanje XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.09.2010. Energoprojekt rangiran među 200 najvećih projektantsko - konsultantskih izvođačkih internacionalnih kompanija
10.09.2010.Ugovoren novi posao u Rusiji vredan 5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan milion evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izveštaj sa godišnje sednice Skuštine akcionara održane po nalogu suda - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.09.2010.Saopštenje Upravnog odbora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
31.08.2010.Sazivanje XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.08.2010.Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara po nalogu suda - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.08.2010.Usvojena žalba , Privredni apelacioni sud poništio privremenu meru - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.08.2010.Napomene uz finansijski izveštaj za 30.06.2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.08.2010.Polugodišnji finansijski izveštaj za 2010.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
09.08.2010.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za prvo polugodište 2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
09.08.2010.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 21,1 milion dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.07.2010.Realizovana statusna promena spajanja uz pripajanje Energo Managment Group d.o.o. Beograd, Energoprojekt opremi a.d. Beograd - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.07.2010.Ugovoren novi posao u Ugandi vredan 46,5 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.07.2010.Informacija Generalnog direktora o tekućem poslovanju - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
28.07.2010.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 14 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.07.2010.Ispravka odluke o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.07.2010.Odluke o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.07.2010.Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara po nalogu Privrednog suda - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
14.07.2010.Saopštenje izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.07.2010.Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001 : 2008 - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.07.2010.Saopštenje izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
01.07.2010.Obaveštenje o odlaganju XXXIV sednice Skupštine akcionara zakazane za 30.06.2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.06.2010.Prenos akcija sa Akcijskog Fonda i PIO Fonda na Republiku Srbiju - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
22.06.2010.Odluka komisije za imenovanja o predlogu kandidata za članove Upravnog odbora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.06.2010.Informacija generalnog Direktora o tekućem poslovanju - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.06.2010.Odluka Upravnog odbora o razrešenju sa funkcije Direktora "Energoprojekt oprema" a.d. i imenovanje vršioca dužnosti direktora "Energoprojekt oprema" - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.06.2010.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 10,4 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.06.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 53 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
04.06.2010.Nevažeće pismeno izjašnjenje van sednice o preostalim tačkama dnevnog reda prekinute 16.sednice Upravnog odbora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.06.2010.Prekinut nastavak rada 16.sednice Upravnog odbora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.05.2010.Redefinisanje korporativne strukture sistema Energoprojekt - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2010.Kvartalni finansijski izveštaj sa Napomenama za prvi kvartal 2010. - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
14.05.2010.Objavljen kvartalni finansijski izveštaj za prvi kvartal 2010. - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.05.2010.Ugovorena dva nova posla u Nigeriji vredna 17,8 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.05.2010.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za prvi kvartal 2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.05.2010.Informacija o konsolidovanom finansijskom izveštaju sistema Energoprojekt za 2009.godinu
05.05.2010.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2009.godinu sa napomenama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.04.2010.Najava dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja sistema Energoprojekt za 2009.godinu
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 19,3 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 4,5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.04.2010.Odluke o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.04.2010.Sazivanje XXXIV godišnje sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.03.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.03.2010.Ugovoren novi posao u Gani vredan 28 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
11.03.2010.Bilans uspeha i Bilans stanja i napomene uz bilanse za 2009.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
11.03.2010.Finansijaki izveštaj za 2009.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.03.2010.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za 2009.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.02.2010.Sklopljen novi posao u Kataru, vredan 20,3 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost734,61
Promena-6,49
% -0,88%
15.08.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0272
USD/RSD104,2091
Izvor NBS, 15.08.2018.
Tržišna kapitalizacija - 15.08.2018.
518.447.975.591 RSD
4.392.614.377 EUR
Vesti sa Berze
14.08.2018.
Prestanak privremene obustave trgovanja i nastavak trgovanja
14.08.2018.
Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
02.08.2018.
Prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje na Regulisano tržište na engleskom jeziku - Fintel energija a.d. Beograd
Poslednje vesti
15.08.2018.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.
Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
15.08.2018.
Odluka o izmenama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd