- Vesti za februar 2012 godine

29.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ratarstvo a.d. , Skorenovac - RTSK
29.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
29.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
29.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
29.02.2012.Sklopljen novi posao u Ugandi - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.02.2012.Sklopljen novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac - PZPKR
29.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Žitopromet a.d. , Ivanjica
29.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitopromet a.d. , Ivanjica
29.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
29.02.2012.Obaveštenje izdavaoca o značajnim učešćima - Napredak a.d. , Čonoplja
29.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Čonoplja
28.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Banat a.d. , Kikinda - BNKI
28.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Frizer a.d. , Niš - FRZN
28.02.2012.Odluka UO o utvrđivanju Dana dividende - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
28.02.2012.Odluka UO o utvrđivanju Dana akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
28.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
28.02.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
28.02.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
28.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
28.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Šumadija a.d. , Sombor
28.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
28.02.2012.AC Broker otkazao ugovor o market mejkingu akcija Agrobanke a.d. Beograd, sa dejstvom otkaza od 5.3.2012. godine.
27.02.2012.Inovirani prospekti - 27.02.2012
27.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
27.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica - SZSU
27.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zavod za ekon. i urbani menadžment a.d. , Požarevac - ZEKM
27.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
27.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Banatska Topola
27.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
27.02.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca - Bioprotein a.d. , Beograd
27.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
24.02.2012.Obaveštenje o preuzimanju akcija - Jinpros a.d. , Beograd
24.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
24.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
24.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
24.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zora a.d. , Subotica - ZRSU
23.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
23.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
23.02.2012.Obaveštenje izdavaoca o značajnim učešćima - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
23.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tehnika a.d. , Vršac
23.02.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Gradex a.d. , Čačak - GRDX
22.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
22.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija izdavaoca - Dunav film a.d., Beograd
22.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
22.02.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca - Niška mlekara a.d. , Niš
22.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
22.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - SPIK Serija a.d. , Beograd - SPKS
21.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Međunarodni transport a.d. , Beograd
21.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Prosveta a.d. , Čačak
21.02.2012.Odluka Upravnog odbora o povećanju broja sticanja sopstvenih akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
21.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
21.02.2012.Sklopljen novi posao u Nigeriji, vredan 7,6 miliona evra - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
21.02.2012.Sklopljen novi posao u Nigeriji, vredan 7,6 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.02.2012.Izveštaj nezavisnog revizora za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Finansijski izveštaji za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
20.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
20.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
20.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - First Global Brokers a.d. , Beograd - FGBB
20.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
20.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
20.02.2012.Ispravka tehničkih grešaka u kucanju teksta - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
14.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Protours a.d. , Prokuplje - PRTS
14.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hanplast a.d. , Vladičin Han - HNPL
14.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
14.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
14.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
14.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
14.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jedinstvo a.d. , Seleuš
14.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
14.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
14.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
14.02.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
14.02.2012.Raspodela međudividendi - Hempro a.d. , Beograd
14.02.2012.Izmena Statuta - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
14.02.2012.Izmena Akta o osnivanju - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
13.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
13.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
13.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Lala Stanković a.d. , Bogatić
13.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
13.02.2012.Otkazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
13.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
13.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac
13.02.2012.Objavljeni podaci iz nerevidiranog finansijskog izveštaja za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
13.02.2012.Obaveštenje o realizaciji XIV emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
13.02.2012.Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2012. godinu
10.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Carnex a.d. , Vrbas - CRNX
10.02.2012.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Usluga a.d. , Beograd
10.02.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Usluga a.d. , Beograd
10.02.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Usluga a.d. , Beograd
10.02.2012.Predstavljen investicioni program u oblasti ekologije - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
10.02.2012.Statut - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
10.02.2012.Osnivački akt - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
10.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Čačak film a.d. , Čačak - CAFL
10.02.2012.Odluka o uskladjivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.02.2012.Poziv akcionarima za skupštinu zakazanu za 1.3.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.02.2012.Sazivanje skupštine akcionara 1.3.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
10.02.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoagent a.d. , Beograd
09.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
09.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
09.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
08.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
08.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Bačka a.d. , Žabalj - BACK
08.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Sandžaktrans ugostiteljstvo 15. maj a.d. , Novi Pazar - STUG
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
08.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Dunav film a.d., Beograd
08.02.2012.Statut - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
08.02.2012.Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
08.02.2012.Statut - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
08.02.2012.Poslovnik o radu Skupštine - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duropack a.d. , Kruševac
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
08.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
07.02.2012.Uključenje na VBT - Mladost Subotica a.d. , Subotica - MLDSU
07.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ljutovo a.d. , Ljutovo - LJTV
07.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Staklopan a.d. , Beograd - STKL
07.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elid a.d. , Donji Dušnik - ELID
07.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bečej prevoz a.d. , Bečej - BECP
07.02.2012.Predlog Statuta - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Predlog Osnivačkog akta - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Predlog Statuta - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Predlog Osnivačkog akta - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
07.02.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Žitopromet a.d. , Ivanjica
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
07.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
06.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Lala Stanković a.d. , Bogatić
06.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
06.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
06.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
06.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
06.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Tehnika a.d. , Vršac
03.02.2012.Inovirani prospekti - 03.02.2012
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
03.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jinpros a.d. , Beograd
03.02.2012.Predlog Osnivačkog akta - Granexport a.d. , Pančevo
03.02.2012.Predlog Statuta - Granexport a.d. , Pančevo
03.02.2012.Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad - HDRZ
03.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
03.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Sandžaktrans ugostiteljstvo 15. maj a.d. , Novi Pazar - STUG
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Autokomanda a.d. , Beograd - ATKM
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - MB Fapromal a.d., Lučani - MBFP
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sistem-FTO Zaštita a.d., Beograd - SFTZ
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
03.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitopromet a.d. , Ivanjica
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Čonoplja
03.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
02.02.2012.Inovirani prospekti - 02.02.2012
02.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
02.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Seleuš
02.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
02.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
02.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Čonoplja
02.02.2012.Obaveštenje o realizaciji XIII emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
02.02.2012.Održana ponovljena vanredna Skupština - Montinvest a.d. , Beograd
02.02.2012.Obaveštenje o ishodu ponude za otudjenje akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
02.02.2012.Predlog Ugovora o organizovanju - Enikon a.d. , Loznica
02.02.2012.Predlog Statuta - Enikon a.d. , Loznica
02.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
02.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.02.2012.Vrednost BELEXsentiment-a za februar 2012. godine iznosi 88,75 poena
01.02.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
01.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
01.02.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
01.02.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Šumadija a.d. , Sombor
01.02.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
01.02.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima u pravu glasa - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost743,16
Promena-1,01
% -0,14%
25.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2327
USD/RSD100,9587
Izvor NBS, 25.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 25.05.2018.
536.716.905.801 RSD
4.539.496.314 EUR
Vesti sa Berze
25.05.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
Poslednje vesti
25.05.2018.
Ažurirani informatori - 25.05.2018
25.05.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Odluka o pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac