- Vesti za april 2012 godine

30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011. - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2012.Inovirani prospekti - 30.04.2012
30.04.2012.Sazivanje skupštine akcionara 28.5.2012. - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Izolir a.d. , Zrenjanin
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Sremput a.d. , Ruma
30.04.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 3.5.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Metalski centar a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - JT International a.d. , Senta
30.04.2012.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - C market a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Projektomontaža a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niška mlekara a.d. , Niš
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Dunav banka a.d., Zvečan
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Zvezdara a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
30.04.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Spekta a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
30.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
30.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Jugoagent a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Ečka a.d. , Lukino Selo
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Nova Sloga a.d., Trstenik
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
30.04.2012.Godisnji izvestaj - Dinara a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bioprotein a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Gumins a.d. , Novi Sad
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
27.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Angropromet a.d., Niš
27.04.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Stari Grad UP a.d. , Beograd
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
27.04.2012.Godisnji izvestaj - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
27.04.2012.Objavljen Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
27.04.2012.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - FKL a.d. , Temerin
27.04.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Angropromet a.d., Niš
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
27.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agroseme a.d. , Kikinda
27.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Diva trade a.d., Valjevo
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
27.04.2012.Inovirani prospekti - 27.04.2012
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
27.04.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Putnik a.d. , Beograd
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
27.04.2012.Objavljen godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.04.2012.Odluka o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
27.04.2012.Predlog Ugovora o organizovanju - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2012.Predlog Statuta - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
27.04.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2012. godine - Budućnost a.d. , Subotica
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - PPT Inženjering a.d. , Beograd
27.04.2012.Objavljene napomene uz Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.04.2012.Osnivački akt - Excelsior a.d. , Beograd
27.04.2012.Statut - Excelsior a.d. , Beograd
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
27.04.2012.Održan Okrugli sto o korporativnom upravljanju
26.04.2012.Inovirani prospekti - 26.04.2012
26.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vitojevac M a.d. , Vrnjačka Banja - VTJC
26.04.2012.Pravilnik o tarifi
26.04.2012.Pravila poslovanja Beogradske berze
26.04.2012.Pravilnik o listingu
26.04.2012.Statut Beogradske berze
26.04.2012.Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd
26.04.2012.Osnivački akt - Ugovor o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd
26.04.2012.Prezentacija rezultat poslovanja ostvarenih u 1. kvartalu 2012. godine 27.4.2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
26.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
26.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
26.04.2012.Nova opšta akta Beogradske berze
26.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.04.2012.Predlog Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Izoprogres a.d. , Beograd
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
26.04.2012.Izveštaj nezavisnog revizora i napomene uz finansijske izveštaje - Graditelj a.d. , Beograd
26.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
26.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
26.04.2012.Statut - FKL a.d. , Temerin
26.04.2012.Osnivački akt - FKL a.d. , Temerin
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
25.04.2012.Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
25.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
25.04.2012.Inovirani prospekti - 25.04.2012
25.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Čačanska banka a.d. , Čačak
25.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Stari grad a.d. , Čačak - SGCA
25.04.2012.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja 30.4.2012. godine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
25.04.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
25.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elan a.d. , Izbište
25.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
25.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2011. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
25.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2011. godinu - Partizan MMIP a.d. , Beograd
25.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.04.2012.Inovirani prospekti - 24.04.2012
24.04.2012.Predlog izmena Osnivačkog akta - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Statuta - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Odluke o usklađivanju Ugovora o organizovanju - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Ugovora o osnivanju - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Statuta - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
24.04.2012.Predlog Statuta - Grot a.d. , Vranje
24.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Grot a.d. , Vranje
24.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ratar a.d. , Jaša Tomić
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
24.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
24.04.2012.Statut - JT International a.d. , Senta
24.04.2012.Osnivački akt - JT International a.d. , Senta
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
23.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Petrovac
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Velika Plana
23.04.2012.Dopunjen dnevni red Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Smederevo
23.04.2012.Uključenje na VBT - Beograd promet a.d. , Zemun - BPRZ
23.04.2012.Inovirani prospekti - 23.04.2012
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Elan a.d. , Prijepolje
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
23.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Autosrbija a.d. , Beograd - ATSB
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agh a.d. , Gadžin Han - AGHG
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Sombor
23.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - MIN Lokomotiva a.d., Niš
23.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
23.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.04.2012.Inovirani prospekti - 20.04.2012
20.04.2012.Odlaganje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
20.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
20.04.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Umka a.d. , Umka
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga Čačak a.d. , Čačak
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
19.04.2012.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - I2R broker a.d. Novi Sad
19.04.2012.Inovirani prospekti - 19.04.2012
19.04.2012.Predlog Statuta - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.04.2012.Ugovor o uskladjivanju osnivackog akta - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
19.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
19.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Labudovo okno a.d., Bela Crkva
19.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
19.04.2012.Odluka o odlaganju redovne skupštine - Gumins a.d. , Novi Sad
19.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola a.d. , Banatska Topola
19.04.2012.Predlog Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.04.2012.Predlog izmena i dopuna Statuta - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
18.04.2012.Inovirani prospekti - 18.04.2012
18.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Termoelektro Enel a.d. , Beograd - TEEN
18.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
18.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
18.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
18.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ratarstvo a.d. , Skorenovac - RTSK
17.04.2012.Inovirani prospekti - 17.04.2012
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
17.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Topola a.d. , Bačka Topola - TPLA
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehno dizajn a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
17.04.2012.Izmena Odluke o sazivanju Skupštine - TE - TO a.d. , Senta
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehno dizajn a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Jugoelektro a.d. , Beograd
17.04.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - Đuro Strugar a.d. , Kula
17.04.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Gumins a.d. , Novi Sad
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
17.04.2012.Statut - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Ugovor o organizovanju - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Kodeks korporativnog upravljanja - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.04.2012.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.04.2012.Odluka Izvršnog odbora banke o odobravanju konsolidovanih finansijskih izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
12.04.2012.Inovirani prospekti - 12.04.2012
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Smederevo
12.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
12.04.2012.Informacija za javnost - Telefonija a.d. , Beograd
12.04.2012.Predlog Statuta - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
12.04.2012.Odluka Odbora društva o sazivanju Skupštine - Kopex min oprema a.d. , Niš
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
12.04.2012.Odlaganje Skupštine - Grot a.d. , Vranje
12.04.2012.Predlog Statuta - Industrija brusnih alata a.d., Ada
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Industrija brusnih alata a.d., Ada
12.04.2012.Predlog Statuta - Pomoravlje a.d. , Beograd
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Pomoravlje a.d. , Beograd
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačak film a.d. , Čačak
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačak film a.d. , Čačak
12.04.2012.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Žitopromet a.d. , Ivanjica
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Ivanjica
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Heba a.d., Bujanovac
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Predlog Statuta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
12.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Venac a.d. , Crvenka - VNCR
11.04.2012.Inovirani prospekti - 11.04.2012
11.04.2012.Odluka Odbora o održavanju Skupštine - Kopex min oprema a.d. , Niš
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
11.04.2012.Odluka Odbora o sazivanju Skupštine - Kopex Min Mont a.d., Niš
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
11.04.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2012. godine - Koprodukt a.d. , Novi Sad
11.04.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Morava prom a.d. , Lapovo
11.04.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2012.Objavljen predloženi tekst Osnivačkog akta - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
11.04.2012.Objavljen predloženi tekst Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvižd a.d. , Kučevo
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.04.2012.Inovirani prospekti - 10.04.2012
10.04.2012.Predlog Osnivačkog Ugovora - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Izveštaj o bitnom događaju - blokada poslovnog računa - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje akcija - Niška mlekara a.d. , Niš
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
10.04.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
10.04.2012.Predlog Statuta - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Predlog Statuta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Statut - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
10.04.2012.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende - Enikon a.d. , Loznica
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
10.04.2012.Predlog Statuta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
09.04.2012.Inovirani prospekti - 09.04.2012
09.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Udarnik a.d. , Zrenjanin - UDRZ
09.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Panvita Nova brazda a.d. , Đurđin - NVBR
09.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - FPM Beograf a.d. , Beograd - BGRF
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Labudnjača a.d. , Vajska
09.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Unionelektro a.d. , Beograd
09.04.2012.Odluka Upravnog odbora o dopuni dnevnog reda Skupštine - Agrokosovo a.d. , Beograd
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
09.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
09.04.2012.Izveštaj sa održane skupštine 5.4.2012.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
06.04.2012.Inovirani prospekti - 06.04.2012
06.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
06.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Unioninvest termomontaža a.d. , Beograd
06.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
06.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sani remont a.d. , Šabac
06.04.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.04.2012.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
06.04.2012.Blokada poslovnog računa - Zastava promet a.d. , Sombor
06.04.2012.Ispravka tehničke greške - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
06.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Labudnjača a.d. , Vajska
06.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
06.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
06.04.2012.Odluke sa održane Skupštine akcionara - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Kamendin a.d. , Sirig
06.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
06.04.2012.Objavljen nekonsolidovani finansijski izveštaj za 2011. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
06.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
06.04.2012.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
06.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
06.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
06.04.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Ratar a.d. , Jaša Tomić
05.04.2012.Inovirani prospekti - 05.04.2012
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva - VSKC
05.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
05.04.2012.Predlog Statuta - Mostprojekt a.d. , Beograd
05.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara 4.4.2012 - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
05.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
05.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
05.04.2012.Statut - Niskogradnja a.d. , Niš
05.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
05.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Lasta a.d. , Beograd
05.04.2012.Predlog Statuta - Lasta a.d. , Beograd
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
04.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sombormlin a.d. , Sombor - SOML
04.04.2012.Inovirani prospekti - 04.04.2012
04.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
04.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
04.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
04.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Srpski Miletić
04.04.2012.Statut - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.04.2012.Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.04.2012.Prečišćen tekst Osnivačkog akta - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
03.04.2012.Uključenje na VBT - Labudovo okno a.d., Bela Crkva - LBDO
03.04.2012.Inovirani prospekti - 03.04.2012
03.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zorka - Zaštita bilja a.d., Šabac
03.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad - DNPP
03.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 28.3.2012. Najvažnija odluka: dokapitalizacija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
03.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
03.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
03.04.2012.Predlog Ugovora o organizovanju društva - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.04.2012.Predlog Statuta - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.04.2012.Obaveštenje o promeni broja akcija - Ratar a.d. , Jaša Tomić
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
03.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agroseme a.d. , Kikinda
02.04.2012.Predlog Statuta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.04.2012.Inovirani prospekti - 02.04.2012
02.04.2012.Otkazivanje Skupštine - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
02.04.2012.Statut - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Ugovor o organizovanju - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Sazivanje Skupštine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Odlaganje i ponovno zakazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.04.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
02.04.2012.Odluka Upravnog odbora o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
02.04.2012.Obaveštenje akcionarima - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.04.2012.Predlog Statuta - Tisa a.d. , Senta
02.04.2012.Ugovor o organizovanju društva - Tisa a.d. , Senta
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrokosovo a.d. , Beograd
02.04.2012.Vrednost BELEXsentiment-a za april 2012. godine iznosi 118,09 poena

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost754,93
Promena-3,05
% -0,40%
20.02.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2362
USD/RSD95,4827
Izvor NBS, 20.02.2018.
Tržišna kapitalizacija - 20.02.2018.
540.628.360.435 RSD
4.572.443.638 EUR
Vesti sa Berze
12.02.2018.
Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze
09.02.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
02.02.2018.
BELEX Monthly Report - Januar 2018
Poslednje vesti
20.02.2018.
Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
20.02.2018.
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
20.02.2018.
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
19.02.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Trstenik