- Vesti za novembar 2013 godine

29.11.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Javna skladišta a.d. , Subotica - JASKS
29.11.2013.Predlog Statuta - Termika a.d. , Zrenjanin
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Aleksa Šantić u restrukturiranju a.d., Aleksa Šantić
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
29.11.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Kontaktor a.d. , Beograd
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
29.11.2013.Obaveštenje - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Saša 2011 a.d., Novo Selo
28.11.2013.Ažurirani informatori - 28.11.2013
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
28.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
28.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kelebija a.d. , Kelebija
28.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
28.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jedinstvo a.d. , Kikinda - JDKI
28.11.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Poslovni centar Jošanica a.d. , Novi Pazar - PCJS
28.11.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.11.2013.Izmene Osnivačkog akta - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
27.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
27.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
27.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
27.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alba a.d. , Novi Sad
27.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
26.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar - EFPZ
26.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Surdulica
26.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
26.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
26.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
26.11.2013.Ispravka obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija - Dimničar a.d. , Beograd
26.11.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.11.2013.Uključenje na Open Market - Graditelj a.d. , Kikinda - GRKIK
25.11.2013.Ažurirani informatori - 25.11.2013
25.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Gasalarm a.d. , Beograd
25.11.2013.Dopunjen polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
25.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dimničar a.d. , Beograd
25.11.2013.Povećanje broja akcija - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
22.11.2013.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
22.11.2013.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
22.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
22.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
22.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fad a.d. , Gornji Milanovac - FADG
22.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Neoplanta a.d. , Novi Sad
22.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
22.11.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Alba a.d. , Novi Sad
22.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
21.11.2013.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
21.11.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac - VRVI
21.11.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Excelsior a.d. , Beograd - EXCL
21.11.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Diva trade a.d., Valjevo - DIVA
21.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara- Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
21.11.2013.Isključenje dužničkih hartija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
21.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
21.11.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin - POBH
21.11.2013.Predlog izmene Statuta - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
21.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Panonka a.d. , Sombor
21.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
20.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica
20.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
20.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Fap Famos a.d., Beograd
20.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.11.2013.Nacrt izmene Statuta - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
20.11.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pupin Telecom a.d. , Beograd
20.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
19.11.2013.Zaključci 12. Međunarodne konferencije Beogradske berze
19.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
19.11.2013.Odložena Skupština akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
19.11.2013.Predlog izmene Statuta - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
19.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
19.11.2013.Dopuna dnevnog reda za vanrednu skupštinu akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
19.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
19.11.2013.Obavestenje akcionarima o utvrdenoj vrednosti akcija - FKL a.d. , Temerin
19.11.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tisa a.d. , Senta
19.11.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Senta - promet a.d. , Senta
19.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Neoplanta a.d. , Novi Sad
19.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
18.11.2013.Informacija o zahtevu podnetom društvu Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd za prinudni otkup akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
18.11.2013.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
18.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Tigar a.d. , Pirot
18.11.2013.Odluka o izmeni i dopuni Statuta - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vodovod a.d., Niš - VDVN
18.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
18.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
15.11.2013.Predlog izmene Statuta - Bag a.d. , Bačko Gradište
15.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
15.11.2013.Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Igma a.d. , Uljma
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
14.11.2013.Predlog izmena Statuta - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
14.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
14.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kontaktor a.d. , Beograd
14.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
14.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ikaterm a.d. , Beograd
14.11.2013.Odložena Skupština akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
14.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
14.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
14.11.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
13.11.2013.Ažurirani informatori - 13.11.2013
13.11.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Alba a.d. , Novi Sad - ALBA
13.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
13.11.2013.Obaveštenje o završenoj ponudi za otuđenje sopstvenih akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
13.11.2013.Ispravka Ponude za preuzimanje akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
13.11.2013.Zaključak o ispravci tehničke greške u Odluci o zabrani pristupa BelexFIX članu Berze – ovlašćenoj banci Privredna banka a.d. Beograd 01/1 br. 10038/13 od 28.10.2013.
13.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
13.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2013.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
12.11.2013.Ažurirani informatori - 12.11.2013
12.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2013.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
12.11.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - MIN Inženjering a.d., Niš - MINN
12.11.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Minmodel u restrukturiranju a.d. , Niš
12.11.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vodovod a.d., Niš - VDVN
12.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
12.11.2013.Ispravka Sazivanja Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
12.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
12.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
12.11.2013.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
12.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
12.11.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Alba a.d. , Novi Sad
12.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
12.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za period III kvartal 2013.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za period III kvartal 2013.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.11.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
08.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
08.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
08.11.2013.Obaveštenje akcionarima izdavaoca - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
08.11.2013.Obavestenje o smanjenju nominalne vrednosti akcija izdavaoca - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
08.11.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
08.11.2013.Odluka o smanjenju sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
08.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Morava a.d. , Požarevac - MOPOM
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
08.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
08.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
08.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
08.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
07.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
07.11.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zenit a.d. , Vršac
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
07.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
07.11.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PZP Beograd a.d. , Beograd
07.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika ulja u restrukturiranju a.d. , Kruševac
07.11.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PZP Beograd a.d. , Beograd
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Igma a.d. , Uljma
06.11.2013.Ažurirani informatori - 06.11.2013
06.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
06.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
05.11.2013.Ažurirani informatori - 05.11.2013
05.11.2013.Periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2013.Periodični sažeti finansijski izveštaj za period januar-septembar 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2013.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2013.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja 8.11.2013.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.11.2013.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
05.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
05.11.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - David Pajić Daka a.d., Beograd
05.11.2013.Poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Dimničar a.d. , Beograd
05.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
04.11.2013.Ažurirani informatori - 04.11.2013
04.11.2013.Predlog Osnivačkog akta - Kelebija a.d. , Kelebija
04.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kelebija a.d. , Kelebija
04.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Izoprogres a.d. , Beograd
04.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Građevinar a.d. , Niš - GRNI
04.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
04.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
04.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vulkan a.d. u restrukturiranju, Niš - VLKN
04.11.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stolarija a.d. , Titel - STTL
01.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
01.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
01.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
01.11.2013.Konsolidovani rezultat rada za period januar-septembar 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.11.2013.BELEXsentiment za novembar 2013. godine

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost743,16
Promena-1,01
% -0,14%
25.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2327
USD/RSD100,9587
Izvor NBS, 25.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 25.05.2018.
536.716.905.801 RSD
4.539.496.314 EUR
Vesti sa Berze
25.05.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
Poslednje vesti
25.05.2018.
Ažurirani informatori - 25.05.2018
25.05.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Odluka o pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac