- Vesti za avgust 2016 godine

31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Halkbank a.d. , Beograd
31.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ečka a.d. , Lukino Selo - ECKA
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Bambi a.d. , Požarevac
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - AIK banka a.d. , Beograd
31.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.08.2016.Ažurirani informatori - 30.08.2016
30.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.08.2016.Odražana LXXVI sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
30.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - promena datuma održavanja - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.08.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2016.Najava dostavljanja polugodišnjeg izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Radijator a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za I polugodište 2016. godine- Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
26.08.2016.Ažurirani informatori - 26.08.2016
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.08.2016.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čokolend a.d. , Paraćin
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
26.08.2016.Kons. Polugodišnji izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.08.2016.Ažurirani informatori - 25.08.2016
25.08.2016.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
25.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Vital a.d. , Vrbas
25.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj (konsolidovani) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.08.2016.Predlog o izmeni i dopuni statuta - Daka servis a.d., Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nacional a.d. , Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
25.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Najava dostavljanja konsolidovanog izveštaja za prvo polugodište - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Futurum a.d. , Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.08.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
25.08.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.08.2016.Odluka - Raspolaganje imovinom velike vrednosti - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
24.08.2016.Ažurirani informatori - 24.08.2016
24.08.2016.Konsolidovani polugodišnji izveštaj - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
24.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Paraćinka a.d. , Paraćin
24.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
23.08.2016.Ažurirani informatori - 23.08.2016
23.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imlek a.d. , Beograd - IMLKPB
23.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
23.08.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Kopaonik a.d. , Beograd
23.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
22.08.2016.Ažurirani informatori - 22.08.2016
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dunav Re a.d. , Beograd
22.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - SU - marketi a.d. , Subotica
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
22.08.2016.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
22.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.08.2016.Ažurirani informatori - 19.08.2016
19.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Graničar a.d. , Gakovo - GRGA
19.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina - BJNE
19.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Proleter Bečej a.d. , Bečej - PRLB
19.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
19.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
19.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Dijamant a.d. , Zrenjanin
19.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
18.08.2016.Ažurirani informatori - 18.08.2016
18.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Media print a.d. , Kruševac - MDPR
18.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica - ZGTH
18.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
17.08.2016.Ažurirani informatori - 17.08.2016
17.08.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
17.08.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Projmetal a.d. , Beograd - PRMT
17.08.2016.Polugodišnji izveštaj - TE - TO a.d. , Senta
17.08.2016.Izveštaji o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.08.2016.Odluka o utvrđivanju dana isplate dividende - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
17.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.08.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
16.08.2016.Ažurirani informatori - 16.08.2016
16.08.2016.Predlog izmena statuta - Bambi a.d. , Požarevac
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
16.08.2016.Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja 2015 godine - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izvestaji 2015. - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Agroseme Panonija a.d. , Subotica - AGPA
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
16.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
16.08.2016.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
16.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2016.Obavešenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
16.08.2016.Ostale informacije Odluka Skupštine akcionara o usvajanju mišljenja revizora finansijski izveštaji 2015 godine- Sreten Gudurić a.d. , Užice
16.08.2016.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sreten Gudurić a.d. , Užice
16.08.2016.Odluka Skupstine akcionara o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sreten Gudurić a.d. , Užice
15.08.2016.Ažurirani informatori - 15.08.2016
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
15.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kompanija Štamparija Borba a.d. , Beograd
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sedišta a.d. , Priboj - SDPR
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PIK 7. juli a.d. , Debrc - PIKD
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Valjevo put a.d. , Valjevo - VAPU
15.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. - Alfa plam a.d. , Vranje
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
15.08.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Predlog odluke o izmeni Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016.godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
15.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kadinjača a.d. , Užice
15.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi dnevni red skupštine AIK banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2016. - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2016.Ažurirani informatori - 12.08.2016
12.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imtel computers a.d. , Beograd - IMTC
12.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
12.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
12.08.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Glas Podrinja a.d. , Šabac
12.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.08.2016.Ažurirani informatori - 11.08.2016
11.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
11.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
11.08.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.08.2016.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.08.2016.Ažurirani informatori - 10.08.2016
10.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zastava automobili a.d. , Kragujevac - ZAKG
10.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016 - Sojaprotein a.d. , Bečej
10.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.08.2016.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
10.08.2016.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
10.08.2016.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Timok a.d. , Negotin
10.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Timok a.d. , Negotin
10.08.2016.Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju - Napredak a.d. , Požega
10.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Požega
09.08.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
09.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
09.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
08.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja- Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2016.Ostale informacije - Sloga a.d. , Perlez
08.08.2016.Ostale informacije - Sloga a.d. , Perlez
08.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Insa ad Zemun
08.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
08.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - TP Dunav a.d., Vučak
08.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Osnivački akt - Halkbank a.d. , Beograd
05.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.08.2016.Ažurirani informatori - 05.08.2016
05.08.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i nastavku organizovanja trgovanja akcijama izdavaoca novog ISIN broja - Radijator a.d. , Beograd - RDJZ
05.08.2016.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Keramika - Holding a.d., Beograd
05.08.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
05.08.2016.Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
05.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Beograd
04.08.2016.Ažurirani informatori - 04.08.2016
04.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
04.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
04.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
03.08.2016.Ažurirani informatori - 03.08.2016
03.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
03.08.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Erozija a.d., Valjevo
03.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN
03.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Čelik a.d. , Veliko Gradište - CELK
03.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmena dostavljenog poziva za XXXVII redovnu sednicu skupštine AIK banka a.d. , Beograd
03.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Župljanka a.d. , Aleksandrovac
03.08.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
03.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
02.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Erozija a.d., Valjevo
02.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
02.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu (korigovan i dopunjen) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
02.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
02.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
02.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.08.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16143
01.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Cer a.d. , Čačak
01.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Đerdap usluge a.d. , Kladovo - DJUK
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nissal a.d. , Niš - NSSL
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Poslovni centar Jošanica a.d. , Novi Pazar - PCJS
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - 7. juli Čačak a.d. , Čačak - SJCA
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Spik a.d. , Beograd - SPIK
01.08.2016.BELEXsentiment za avgust 2016. godine

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost743,26
Promena-0,97
% -0,13%
22.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,1392
USD/RSD100,3305
Izvor NBS, 22.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 22.05.2018.
540.559.562.969 RSD
4.575.615.570 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
02.04.2018.
BELEX Monthly Report - March 2018
Poslednje vesti
22.05.2018.
Mišljenje o ponudi za pruzimanje - Zmaj a.d. , Smederevo
22.05.2018.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
22.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
22.05.2018.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
22.05.2018.
Nacrt Odluke o izmeni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada