- Vesti za oktobar 2016 godine

31.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
31.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.10.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Madera a.d. , Beograd
28.10.2016.Poziv za Vanrednu Skupštinu akcionara - Bačka a.d., Sivac
28.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
28.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
28.10.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
28.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.10.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
27.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Daka servis a.d., Beograd - DAKA
27.10.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
27.10.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - God a.d. , Đunis
26.10.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
25.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Užice
25.10.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d., Aleksandrovac
24.10.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16145
24.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
24.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
24.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.10.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja - PLMV
21.10.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Albus a.d. , Novi Sad - ALBS
21.10.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran - PION
21.10.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Dijamant a.d. , Zrenjanin - DJMN
21.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10, Beograd
21.10.2016.Utvrđivanje obrasca informatora BB-PO-L-MFO za izdavaoca - Evropsku banku za obnovu i razvoj
21.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
21.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
20.10.2016.Ažurirani informatori - 20.10.2016
20.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
20.10.2016.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
20.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
20.10.2016.Otkazana Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
20.10.2016.Odluka o uvođenju u upotrebu naloga sa posebnim uslovima izvršenja
20.10.2016.Odluka o primeni modela zone fluktuacije u trgovanju hartijama od vrednosti
19.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Čelarevo
19.10.2016.Poslovna vest - Ugovoren novi posao u Rusiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.10.2016.Ostale informacije - Odluka o neusvajanju fin izveštaja za 2015. godinu TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Odluka o neusvajanju godišnjeg izveštaja - TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Ugovor o osnivanju - Halkbank a.d. , Beograd
19.10.2016.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
18.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
18.10.2016.Ažurirani informatori - 18.10.2016
18.10.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
18.10.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
18.10.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
18.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
17.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
17.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Projmetal a.d. , Beograd - PRMT
17.10.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
14.10.2016.Ažurirani informatori - 14.10.2016
14.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
14.10.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
14.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
13.10.2016.Ažurirani informatori - 13.10.2016
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
13.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
13.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nacional a.d. , Beograd
13.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
11.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine sa Odlukom o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva - FAP Korporacija ad Priboj
11.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Keramika - Holding a.d., Beograd - ZONE
11.10.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Nedić agrar a.d. , Bočar
11.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
10.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
10.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.10.2016.Ostale informacije - FAP a.d. , Priboj
10.10.2016.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Fimaks broker a.d. , Beograd
10.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija (osnovni tekst) - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
10.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija (skraćeni tekst) - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
07.10.2016.Ažurirani informatori - 07.10.2016
07.10.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - 7. Juli a.d. , Sirig
07.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
07.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
07.10.2016.Izmena poziva za sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
06.10.2016.Ažurirani informatori - 06.10.2016
06.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
06.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
06.10.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.10.2016.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd
06.10.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Proleter a.d. , Ivanjica
06.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
05.10.2016.Ažurirani informatori - 05.10.2016
05.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
05.10.2016.Predlog Statuta - prečišćen tekst - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agroseme Panonija a.d. , Subotica - AGPA
04.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
04.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
04.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
03.10.2016.Izveštaj sa Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
03.10.2016.Ažurirani informatori - 03.10.2016
03.10.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Podunavlje a.d. , Čelarevo
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.10.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Futurum a.d. , Beograd
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun od 30.09.2016.
03.10.2016.BELEXsentiment za oktobar 2016. godine
03.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nedić agrar a.d. , Bočar
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost743,26
Promena-0,97
% -0,13%
22.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,1392
USD/RSD100,3305
Izvor NBS, 22.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 22.05.2018.
540.559.562.969 RSD
4.575.615.570 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
02.04.2018.
BELEX Monthly Report - March 2018
Poslednje vesti
22.05.2018.
Mišljenje o ponudi za pruzimanje - Zmaj a.d. , Smederevo
22.05.2018.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
22.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
22.05.2018.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
22.05.2018.
Nacrt Odluke o izmeni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada