- Vesti za novembar 2016 godine

30.11.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
30.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
30.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.11.2016.Ostale informacije - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
29.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
29.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
29.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
29.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
29.11.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.11.2016.Sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara - Pomoravlje Term a.d. , Niš
29.11.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
28.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Astoria a.d., Beograd
28.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
28.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda- Dimničar a.d. , Beograd
25.11.2016.Ažurirani informatori - 25.11.2016
25.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
25.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
25.11.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
25.11.2016.Obaveštenje o promeni broja akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
25.11.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
25.11.2016.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex
24.11.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
24.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
24.11.2016.Odražana LXXIX sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
24.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
24.11.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
24.11.2016.Investiciono društvo CapitalOne a.d. Beograd postaje market mejker za dve akcije
23.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - PSBNPB
23.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - PSBN
23.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
23.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
23.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
22.11.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Kompanija Mišić a.d. , Požarevac - KPNM
22.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
22.11.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
22.11.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
22.11.2016.Odložena Skupština akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
22.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
22.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
22.11.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
22.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
22.11.2016.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd
22.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
21.11.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
21.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Radio TV Podrinje a.d., Loznica - RTVP
18.11.2016.Ažurirani informatori - 18.11.2016
18.11.2016.Sazivanje II vanredene sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
18.11.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Proleter Bečej a.d. , Bečej - PRLB
18.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
18.11.2016.Obave[tenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
18.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
18.11.2016.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd
17.11.2016.Statut - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.11.2016.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
17.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Dimničar a.d. , Beograd
17.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
17.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Izvor a.d. , Paraćin
17.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
17.11.2016.Ostale informacije - Bačka a.d., Sivac
17.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
17.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
17.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
17.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
17.11.2016.Ostale informacije - Rotor a.d. , Zemun
16.11.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - dopuna - Beozaštita a.d. , Beograd
16.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
16.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
16.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pančevac a.d. , Pančevo - PNCE
16.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
16.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - God a.d. , Đunis
16.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal - Tigar a.d. , Pirot
15.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
15.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
15.11.2016.Odluka o raspodeli međudividende za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvaratal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
15.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
15.11.2016.Odluka o izmeni odluke o primeni modela zone fluktuacije u trgovanju hartijama od vrednosti
15.11.2016.Odluka o izmeni odluke o uvođenju u upotrebu naloga sa posebnim uslovima izvršenja
15.11.2016.Berzanski kalendar za 2017. godinu
14.11.2016.Ažurirani informatori - 14.11.2016
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
14.11.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
14.11.2016.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Sloga a.d. , Novi Pazar - SLNP
14.11.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Sloga a.d. , Zrenjanin
14.11.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
14.11.2016.Nacrt odluke o izmeni Osnovačkog akta i Statuta - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
14.11.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Varnost Fitep a.d. , Zemun
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
14.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
14.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izvestaja za III kvartal 2016 - Sojaprotein a.d. , Bečej
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
10.11.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nedić agrar a.d. , Bočar
10.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
10.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.11.2016.Odluka o načinu isplate dividende za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.11.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd - PKVP
10.11.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Zastava automobili a.d. , Kragujevac - ZAKG
10.11.2016.Statut - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
09.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
09.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
09.11.2016.Otkazana Skupština akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
09.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
09.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac - PTDR
08.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
08.11.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.11.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16146
07.11.2016.Ažurirani informatori - 07.11.2016
07.11.2016.Statut - Sloga a.d. , Zrenjanin
07.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
07.11.2016.Zbog suženja delatnosti člana Berze SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd – Ugovor o market mejkingu zaključen na hartiji Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica (VZAS), prestaje da važi zaključno sa 07.11.2016. godine.
07.11.2016.Zbog suženja delatnosti člana Berze SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd – Ugovor o market mejkingu zaključen na hartiji Sojaprotein a.d. Bečej (SJPT), prestaje da važi zaključno sa 07.11.2016. godine.
07.11.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
07.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vojvodinaput a.d. , Subotica
07.11.2016.Ispravljen tekst - Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.11.2016.Ispravka - Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
07.11.2016.Zaključci 15. Međunarodne konferencije Beogradske berze
04.11.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
04.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
04.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
04.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
04.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
03.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Gradac favro a.d. , Kladovo
03.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
03.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
03.11.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
03.11.2016.Ostale informacije - Potisje precizni liv a.d. , Ada
02.11.2016.Ažurirani informatori - 02.11.2016
02.11.2016.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2016. - NIS a.d., Novi Sad
02.11.2016.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
02.11.2016.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
02.11.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.11.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - ispravka - Bačka a.d., Sivac
02.11.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
02.11.2016.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
02.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.11.2016.NIS objavio konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.11.2016.BELEXsentiment za novembar 2016. godine
01.11.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
01.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
01.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
01.11.2016.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost743,26
Promena-0,97
% -0,13%
22.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,1392
USD/RSD100,3305
Izvor NBS, 22.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 22.05.2018.
540.559.562.969 RSD
4.575.615.570 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
02.04.2018.
BELEX Monthly Report - March 2018
Poslednje vesti
22.05.2018.
Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
22.05.2018.
Godišnji izveštaj za 2017. godinu - dopunjen - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
22.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
22.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato