- Vesti za decembar 2016 godine

30.12.2016.Ažurirani informatori - 30.12.2016
30.12.2016.Izveštaj o upisanim akcijama VII emisije - Tigar a.d. , Pirot
30.12.2016.Odluka o izdavanju VII emisije akcija - Tigar a.d. , Pirot
30.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo - UTMP
30.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
30.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
29.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
29.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
29.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
28.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
28.12.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
28.12.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
28.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
28.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
28.12.2016.Obaveštenje o isplati II kupona - Grad, Šabac
28.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gradac favro a.d. , Kladovo
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
28.12.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Zemun
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
28.12.2016.Odluka o isplati preostalog dela dividende - Vojvodinaput a.d. , Subotica
28.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
28.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
27.12.2016.Ažurirani informatori - 27.12.2016
27.12.2016.Obaveštenje o prodaji (otudjenju) sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
27.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Budućnost a.d. , Čurug - BDCG
27.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Ibar a.d. , Raška
27.12.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
27.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
26.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
26.12.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Senta - promet a.d. , Senta
26.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Senta - promet a.d. , Senta
26.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Venac a.d. , Pećinci
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Ukus a.d. , Pećinci
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Fasma a.d. , Beograd
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Borinženjering a.d. , Bor
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
26.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Sava a.d. , Šabac
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Lepenski vir a.d. , Pećinci
26.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mermer a.d. , Žagubica
23.12.2016.Ažurirani informatori - 23.12.2016
23.12.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Lipa a.d. , Novi Pazar
23.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Lipa a.d. , Novi Pazar
23.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nedić agrar a.d. , Bočar - NAGR
23.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
23.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
23.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tigar a.d. , Pirot
23.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tigar a.d. , Pirot
23.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
23.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
22.12.2016.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
22.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
22.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
22.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
22.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
22.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
21.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Astoria a.d., Beograd
21.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
21.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
21.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja - PLMV
21.12.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - AIK banka a.d. , Beograd - AIKBPB
21.12.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Inex Budućnost a.d. , Požega - INBU
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin - VSZR
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad - AGKS
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak - MHCA
20.12.2016.Dan dividende za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Izvor a.d. , Paraćin
19.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
19.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
16.12.2016.Ažurirani informatori - 16.12.2016
16.12.2016.Izmena poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
16.12.2016.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
16.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran - PION
16.12.2016.Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
16.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - God a.d. , Đunis - GODD
16.12.2016.Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi
16.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
16.12.2016.Produženje ponude za sticanje sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
16.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
15.12.2016.Ažurirani informatori - 15.12.2016
15.12.2016.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inos sinma a.d. , Sevojno - INOS
15.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gradnja Zemun a.d. , Beograd - GRAD
15.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
15.12.2016.Dopuna dnevnog reda Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
14.12.2016.Predlog statuta - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
14.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
14.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Cineoptic a.d. , Beograd - CNOP
14.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad - VIGV
14.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16140
14.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
14.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
14.12.2016.Mišljenje Odbora direktora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Gradac favro a.d. , Kladovo
13.12.2016.Jedinstveni prospekt - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
13.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
13.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
13.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.12.2016.Uključenje na Prime Listing - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
13.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Izvor a.d. , Paraćin
13.12.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
13.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari Grad UP a.d. , Beograd - STGR
12.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
12.12.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
12.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
12.12.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Astoria a.d., Beograd
12.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Astoria a.d., Beograd
12.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
12.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Elektroporcelan a.d. , Beograd - ELEK
12.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugocentar a.d. , Beograd - JGCN
12.12.2016.Uvedene nove vrsta naloga i koncept statičke zone fluktuacije
09.12.2016.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
09.12.2016.Izveštaj sa održane II vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
09.12.2016.Obaveštenje o sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
09.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
09.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
09.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.12.2016.Ažurirani informatori - 08.12.2016
08.12.2016.Uključenje na Open Market - Budućnost a.d. , Bačka Palanka - BDBP
08.12.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.12.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16146
08.12.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
08.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
08.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.12.2016.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende 2015. godine - Iritel a.d. , Beograd
07.12.2016.Odbor direktora usvojio biznis plan za 2017. godinu - NIS a.d., Novi Sad
07.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
07.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
07.12.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci - HPOL
06.12.2016.Ažurirani informatori - 06.12.2016
06.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
06.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Zlatica a.d. , Lazarevo
06.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
06.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
06.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
06.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Lipa a.d. , Novi Pazar
06.12.2016.Obaveštenje o isplati II kupona - Grad, Šabac
06.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
05.12.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Gradac favro a.d. , Kladovo
05.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Gradac favro a.d. , Kladovo
05.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d., Aleksandrovac
05.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d., Aleksandrovac
05.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
05.12.2016.Ažurirani informatori - 05.12.2016
05.12.2016.Uključenje na Open Market - Takovo a.d. , Gornji Milanovac - TKVO
05.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
05.12.2016.Beogradska berza operativno postala deo SEE Link platforme
05.12.2016.Otkazana Skupština akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
05.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Ravnica a.d. , Bajmok
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
05.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Gradina a.d. , Užice
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
02.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
02.12.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Žitopek a.d. , Niš
02.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
02.12.2016.Izvestaj o upisanim akcijama V emisije - Tigar a.d. , Pirot
02.12.2016.Odluka o izdavanju V emisije akcija - Tigar a.d. , Pirot
02.12.2016.Otkazana Skupština akcionara - Ispravka - Niš ekspres a.d., Niš
02.12.2016.Rasknjižavanje društvenog kapitala - Osnova projekt a.d. , Beograd
02.12.2016.Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Beozaštita a.d. Beograd
01.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
01.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
01.12.2016.Odluka o isključenju akcija sa organizovanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
01.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
01.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
01.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
01.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Senta - promet a.d. , Senta
01.12.2016.BELEXsentiment za decembar 2016. godine
01.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
01.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost743,16
Promena-1,01
% -0,14%
25.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2327
USD/RSD100,9587
Izvor NBS, 25.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 25.05.2018.
536.716.905.801 RSD
4.539.496.314 EUR
Vesti sa Berze
25.05.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
Poslednje vesti
25.05.2018.
Ažurirani informatori - 25.05.2018
25.05.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Odluka o pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac