- Vesti za septembar 2017 godine

29.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
29.09.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Rubin a.d. , Kruševac
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
28.09.2017.Ažurirani informatori - 28.09.2017
28.09.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Grmeč a.d., Bačka Topola
28.09.2017.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Novopak a.d. , Beograd - NVPK
28.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Grmeč a.d., Bačka Topola
28.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
28.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
28.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
28.09.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Halkbank a.d. , Beograd
27.09.2017.Ažurirani informatori - 27.09.2017
27.09.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17165
27.09.2017.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2017. godine - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
27.09.2017.Statut - preciscen tekst - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Odluka o izmeni i dopunama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. za izvođenje građevinskih radova, Novi Sad
27.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
26.09.2017.Ažurirani informatori - 26.09.2017
26.09.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
25.09.2017.Ostale informacije - Crveni signal a.d. , Beograd
25.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
25.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
25.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
25.09.2017.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
22.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
22.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Župljanka a.d. , Aleksandrovac
22.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hleb a.d. , Novi Sad - HLEBM
22.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hleb a.d. , Novi Sad - HLEB
21.09.2017.Ažurirani informatori - 21.09.2017
21.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
21.09.2017.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - IO Beograd a.d. , Beograd - IOBGR
21.09.2017.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - TE - TO a.d. , Senta - TETO
21.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
21.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
20.09.2017.Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara sazvane za 29.09.2017. godine - Miroč a.d. , Kladovo
20.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
20.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
20.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak
19.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
19.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje-precizni liv ad Ada
19.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Poljopromet a.d. , Ruma - POLR
18.09.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17163
18.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
18.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
18.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
18.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
18.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
15.09.2017.Ažurirani informatori - 15.09.2017
15.09.2017.Odluka o prestanku suspenzije primene Ugovora o market mejkingu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
15.09.2017.Odluka o prestanku suspenzije primene Ugovora o market mejkingu - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.09.2017.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
15.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
14.09.2017.Ostale informacije - Informacija o promenama u upravljačkoj strukturi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Peščara a.d. , Subotica
14.09.2017.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.09.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija ad Valjevo
13.09.2017.Ažurirani informatori - 13.09.2017
13.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - IM Rakovica a.d., Beograd - IMRB
13.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
13.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
12.09.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17162
12.09.2017.Ažurirani informatori - 12.09.2017
12.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak
12.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
12.09.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.09.2017.Obaveštenje o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara sa Odlukom - Kosmaj a.d. , Mladenovac
11.09.2017.Odluka o produženju suspenziji primene Ugovora o market mejkingu - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.09.2017.Odluka o produženju suspenziji primene Ugovora o market mejkingu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
11.09.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
11.09.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
08.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci - HPOL
08.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
08.09.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Halkbank a.d. , Beograd
08.09.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
07.09.2017.Ažurirani informatori - 07.09.2017
07.09.2017.Otkazana Skupština akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
07.09.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
07.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
07.09.2017.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Čelik a.d. , Bački Jarak
07.09.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
07.09.2017.Sazivanje II vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
07.09.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Halkbank a.d. , Beograd
07.09.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Halkbank a.d. , Beograd
06.09.2017.Ažurirani informatori - 06.09.2017
06.09.2017.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
06.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
06.09.2017.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti 6/0-40-289/183-17, od 6.9.2017. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
06.09.2017.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti 6/0-40-289/184-17, od 6.9.2017. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
06.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centar GD a.d. , Beograd
06.09.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Varnost Fitep a.d. , Zemun
05.09.2017.Ažurirani informatori - 05.09.2017
05.09.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
05.09.2017.Osnivački akt - Unior Components a.d. , Kragujevac
05.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
04.09.2017.Ažurirani informatori - 04.09.2017
04.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
04.09.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrogradnja a.d. , Vršac
04.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd - DRBR
04.09.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
01.09.2017.Ažurirani informatori - 01.09.2017
01.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
01.09.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
01.09.2017.BELEX Monthly Report - Avgust 2017
01.09.2017.BELEXsentiment za septembar 2017. godine

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost743,16
Promena-1,01
% -0,14%
25.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2327
USD/RSD100,9587
Izvor NBS, 25.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 25.05.2018.
536.716.905.801 RSD
4.539.496.314 EUR
Vesti sa Berze
25.05.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
Poslednje vesti
25.05.2018.
Ažurirani informatori - 25.05.2018
25.05.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Odluka o pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac