Tržišna kapitalizacija po sektorima: maj 2018

SektorBroj hartija od vrednosti*Kapitalizacija RSDKapitalizacija EURPromet
RSD
CPrerađivačka industrija186179.937.262.5221.522.814.31795.188.793
BRudarstvo9120.403.164.4941.018.975.50443.621.351
KFinansijske delatnosti i delatnost osiguranja2576.897.084.438650.782.275378.442.956
HSaobraćaj i skladištenje3168.821.982.116582.442.44827.259.308
APoljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo4627.691.505.779234.354.0242.298.000
GTrgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila10021.333.019.057180.541.9643.633.020
FGrađevinarstvo8218.906.996.629160.010.4666.777.186
MStručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti3711.220.529.55394.959.67036.299.921
IUsluge smeštaja i ishrane354.117.829.77834.849.314908.020
JInformisanje i komunikacije163.439.749.16229.110.6984.800
NAdministrativne i pomoćne uslužne delatnosti131.645.935.20613.929.598226.827
LPoslovanje nekretninama151.633.739.94713.826.3892.697.123
PObrazovanje5340.469.8442.881.4061.557.330
SOstale uslužne delatnosti7174.410.1001.476.038-
RUmetnost, zabava i rekreacija1102.219.000865.082-
ESnabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama565.809.137556.945-
QZdravstvena i socijalna zaštita216.965.640143.581-

* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.

Vrednost729,87
Promena1,60
% 0,22%
22.06.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0876
USD/RSD101,6594
Izvor NBS, 22.06.2018.
Tržišna kapitalizacija - 22.06.2018.
520.486.892.018 RSD
4.407.633.757 EUR
Vesti sa Berze
21.06.2018.
Stateško partnerstvo SEE Link-a i Raiffeisen banke
15.06.2018.
Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.06.2018.
Kurs "Tehnička analiza u dilerskoj sobi" - 9. i 10. oktobra
Poslednje vesti
22.06.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
22.06.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
22.06.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2017. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.06.2018.
Odluka o usvajanju finansijskih izvešzaja za 2017. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.06.2018.
Odluka o raspodeli dobiti - Autoventil a.d. , Užice