Izdavaoci - Vesti za januar 2011 godine

31.01.2011.Odluka Upravnog odbora o raspodeli dobiti - Inos sinma a.d. , Sevojno
31.01.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
31.01.2011.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - NIS a.d., Novi Sad
31.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
28.01.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
28.01.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Hladnjača a.d. , Čačak
27.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
27.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Ekonomija a.d. , Jarkovac
27.01.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Neon a.d. , Beograd
27.01.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Hrastovača a.d. , Požarevac
27.01.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
27.01.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
27.01.2011.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
27.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Hladnjača a.d. , Čačak
27.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
24.01.2011.Odluka Upravnog odbora o smanjenju osnovnog kapitala - Zimpa a.d. , Ub
24.01.2011.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Sinteza a.d. , Beograd
24.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Titel brand a.d. , Titel
24.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
24.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Pobeda a.d. , Aranđelovac
21.01.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sinteza a.d. , Beograd
21.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
21.01.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
21.01.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine- Krušik plastika a.d. , Osečina
20.01.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
20.01.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
20.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
20.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
19.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Hrastovača a.d. , Požarevac
19.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
19.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
19.01.2011.Sazivanje 38. sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
19.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroprogres a.d. , Beograd
19.01.2011.Sazivanje 37.sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
18.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sani remont a.d. , Šabac
18.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - BAS a.d. , Beograd
18.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - BAS a.d. , Beograd
18.01.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
18.01.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
18.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
18.01.2011.Sazivanje 42.sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
18.01.2011.Sazivanje 41. sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
18.01.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
18.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
18.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
18.01.2011.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Ekonomija a.d. , Jarkovac
17.01.2011.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.01.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
17.01.2011.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
17.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Titel brand a.d. , Titel
14.01.2011.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Hladnjača a.d. , Čačak
14.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
14.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
14.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Beograd
14.01.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
14.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
14.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
14.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
13.01.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - RGP Vrdnik a.d., Vrdnik
13.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
13.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
13.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
13.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
13.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
12.01.2011.Izveštaj o neodržavanju zakazane Skupštine akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
12.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
12.01.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
11.01.2011.Zaključen Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa pravom otkupa između Energoprojekt-a holding a.d. i Energoprojekt-a visokogradnja a.d. - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
11.01.2011.Zaključen Ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju Energoprojekt-a holding a.d. kod Fonda za razvoj Republike Srbije
11.01.2011.Zaključen Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa pravom otkupa između Energoprojekt-a holding a.d. i Energoprojekt-a visokogradnja a.d.
11.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
11.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
10.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
10.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
10.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
10.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
10.01.2011.Izmena Dnevnog reda za sazvanu sednicu Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
10.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
10.01.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inos sinma a.d. , Sevojno
10.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stokoimpeks a.d. , Niš
06.01.2011.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
06.01.2011.Izveštaj o ishodu javne ponude - Dunav banka a.d., Zvečan
06.01.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
06.01.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
06.01.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
06.01.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
06.01.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
06.01.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
06.01.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
06.01.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Toplana a.d., Kruševac
06.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Toplana a.d., Kruševac
06.01.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kazimir VG 4 a.d., Kragujevac
06.01.2011.Odluka o poništenju sopstvenih akcija - HUTP Balkan a.d. , Beograd
06.01.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
05.01.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Mlava a.d. , Žagubica
05.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
05.01.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Mika Alas a.d. , Beograd
05.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
05.01.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
05.01.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
05.01.2011.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Pro - ing a.d. , Novi Sad
05.01.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad - VJRK
04.01.2011.Mišljenje UO u vezi sa ponudom za preuzimanje - Sinteza a.d. , Beograd
04.01.2011.Izveštaj o bitnom događaju - završen otkup sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad - GRNX
04.01.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
04.01.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost739,95
Promena0,43
% 0,06%
23.04.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,1377
USD/RSD96,2582
Izvor NBS, 23.04.2018.
Tržišna kapitalizacija - 23.04.2018.
540.177.062.939 RSD
4.572.435.920 EUR
Vesti sa Berze
02.04.2018.
BELEX Monthly Report - March 2018
02.04.2018.
BELEXsentiment za april 2018. godine
30.03.2018.
Odluka o suspenziji primene Ugovora o market mejkingu u trgovanju hartijama od vrednosti - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
Poslednje vesti
23.04.2018.
Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
23.04.2018.
Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
23.04.2018.
Ažurirani informatori - 23.04.2018
23.04.2018.
Promene u rukovodstvu Kompanije - Sojaprotein a.d. , Bečej
23.04.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan