ENHL - Energoprojekt holding a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
23.10.2018.680-1,45%335227.8006806806806803.6376.1722MKT
22.10.2018.6900,00%00////3.3026.1720MKT
19.10.2018.6900,00%00////3.3026.1720MKT
18.10.2018.6900,00%00////3.2856.1720MKT
17.10.2018.6901,32%191131.8156816807006903.4766.3634MKT
16.10.2018.681-2,71%200136.1406906806906813.6066.4522MKT
15.10.2018.700-6,04%5035.0007007007007003.4566.5021MKT
12.10.2018.7450,00%00////3.5576.4880MKT
11.10.2018.7450,00%00////1.5576.4880MKT
10.10.2018.7450,00%00////1.4576.4880MKT
09.10.2018.7450,00%00////1.4576.4880MKT
08.10.2018.7450,00%00////2446.4880MKT
05.10.2018.7450,00%00////726.5180MKT
04.10.2018.7454,93%140104.30074574574574531210.7081MKT
03.10.2018.7100,00%00////14010.5680MKT
02.10.2018.7102,75%734521.2907107107257108747.2022MKT
01.10.2018.691-0,43%468323.1706956906956911.20210.9062MKT
28.09.2018.6940,58%9968.71070069070069498011.0053MKT
27.09.2018.6900,00%00////8816.9550MKT
26.09.2018.6900,00%00////88110.9550MKT
25.09.2018.6900,00%00////88110.9050MKT
24.09.2018.6900,00%00////88110.9050MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene