Pravilnici

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera

Pravilnikom o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera bliže se uređuje sastav i rad Disciplinske komisije Berze, prvostepenog organa u disciplinskom postupku; pokretanje i vođenje prvostepenog postupka prema članovima Berze i ovlašćenim brokerima zbog osnovane sumnje da je izvršeno delo iz člana 165. Pravila poslovanja Berze; odlučivanje o vrsti i visini mere odgovornom članu Berze, odnosno ovlašćenom brokeru; pravni lekovi; drugostepeni postupak i rešavanje Upravnog odbora, drugostepenog organa u disciplinskom postupku, po žalbi na rešenje Disciplinske komisije; konačnost rešenja u disciplinskom postupku; vanredna pravna sredstva; dostavljanje pismena; objava konačnih rešenja; računanje rokova; vodjenje i brisanje iz evidencije Berze o izrečenim merama u disciplinskom postupku; druga pitanja od značaja za disciplinski postupak.

Preuzimanje: Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera

Pravilnik o poslovnoj tajni

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta, podaci i informacije koje kao takve utvrdi Upravni odbor i donese u formi Pravilnika. Pravilnikom se uredjuju i druga pitanja od značaja za zaštitu poslovne tajne. Podatke koji su poslovna tajna dužni su da čuvaju akcionari, članovi Upravnog odbora, Direktor, zaposleni Berze i druga lica ako su znala, ili su s obzirom na prirodu tih podataka, morala da znaju da su poslovna tajna.

Preuzimanje: Pravilnik o poslovnoj tajni

Vrednost755,47
Promena-1,39
% -0,18%
23.02.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0128
USD/RSD95,8752
Izvor NBS, 23.02.2018.
Tržišna kapitalizacija - 23.02.2018.
541.012.475.511 RSD
4.584.354.201 EUR
Vesti sa Berze
12.02.2018.
Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze
09.02.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
02.02.2018.
BELEX Monthly Report - Januar 2018
Poslednje vesti
23.02.2018.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Futurum a.d. , Beograd - MNEL
23.02.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
23.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Juhortrans a.d. , Jagodina
23.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Juhortrans a.d. , Jagodina
23.02.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd