30.12.2015.
Izmena i dopuna Pravilnika o listingu

OBJAVA IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O LISTINGU BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRADPravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3163/12, u daljem tekstu Pravilnik o listingu), izmenjen je i dopunjen Odlukom (broj: 04/2-12157/15, od 24. decembra 2015. godine), a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Pravilnika o listingu (broj:04/2-12157-1/15) na koji je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 5/0-06-3087/7-15, od 29. decembra 2015. godine) dala saglasnost.Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-12157/15) sa prečišćenim tekstom Pravilnika o listingu (04/2-12157-1/15)OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 30.12.2015.godine, te STUPA NA SNAGU protekom roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze: - 8. JANUARA 2016. godine –
Odluka
Pravilnik o Listingu

Vrednost756,86
Promena-0,93
% -0,12%
22.02.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0868
USD/RSD96,1541
Izvor NBS, 22.02.2018.
Tržišna kapitalizacija - 22.02.2018.
540.606.987.743 RSD
4.578.047.570 EUR
Vesti sa Berze
12.02.2018.
Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze
09.02.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
02.02.2018.
BELEX Monthly Report - Januar 2018
Poslednje vesti
22.02.2018.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18171
22.02.2018.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
22.02.2018.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18170
22.02.2018.
Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd