30.12.2015.
Izmena i dopuna Pravilnika o listingu

OBJAVA IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O LISTINGU BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRADPravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3163/12, u daljem tekstu Pravilnik o listingu), izmenjen je i dopunjen Odlukom (broj: 04/2-12157/15, od 24. decembra 2015. godine), a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Pravilnika o listingu (broj:04/2-12157-1/15) na koji je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 5/0-06-3087/7-15, od 29. decembra 2015. godine) dala saglasnost.Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-12157/15) sa prečišćenim tekstom Pravilnika o listingu (04/2-12157-1/15)OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 30.12.2015.godine, te STUPA NA SNAGU protekom roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze: - 8. JANUARA 2016. godine –
Odluka
Pravilnik o Listingu

Vrednost743,16
Promena-1,01
% -0,14%
25.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2327
USD/RSD100,9587
Izvor NBS, 25.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 25.05.2018.
536.716.905.801 RSD
4.539.496.314 EUR
Vesti sa Berze
25.05.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
Poslednje vesti
25.05.2018.
Ažurirani informatori - 25.05.2018
25.05.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Odluka o pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac