AKDM - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.02.2018.2300,00%00////1.0461200MPC
14.02.2018.2300,00%00////1.0461200MPC
13.02.2018.2300,00%00////75300MPC
12.02.2018.2300,00%00////75300MPC
09.02.2018.2300,00%2460////75521MPC
08.02.2018.2300,00%00////46220MPC
07.02.2018.2300,00%00////46220MPC
06.02.2018.2300,00%00////46220MPC
05.02.2018.230-8,00%9822.540////5601001MPC
02.02.2018.2500,00%00////5601000MPC
01.02.2018.2500,00%00////46200MPC
31.01.2018.2500,00%00////46200MPC
30.01.2018.2500,00%00////36200MPC
29.01.2018.2500,00%00////36200MPC
26.01.2018.2500,00%00////13700MPC
25.01.2018.2500,00%00////13700MPC
24.01.2018.2500,00%00////13700MPC
23.01.2018.2500,00%00////13700MPC
22.01.2018.2500,00%00////13700MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene