AKDM - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
25.05.2018.2500,00%00////2.21600MPC
24.05.2018.2500,00%00////2.21600MPC
23.05.2018.2500,00%00////2.21600MPC
22.05.2018.2500,00%00////2.21600MPC
21.05.2018.2500,00%21553.750////2.2873302MPC
18.05.2018.2500,00%00////2.28700MPC
17.05.2018.2500,00%00////2.28700MPC
16.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
15.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
14.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
11.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
10.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
09.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
08.05.2018.2500,00%446111.500////2.5184503MPC
07.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
04.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
03.05.2018.2500,00%00////2.07200MPC
30.04.2018.2500,00%10726.750////2.1791071MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene