JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
23.02.2018.5.0000,00%00////501400MKT
22.02.2018.5.000-1,96%100500.0005.0005.0005.0005.0004112151MKT
21.02.2018.5.1002,00%9004.590.0005.1005.1005.1005.1001.2111.7152MKT
20.02.2018.5.0000,00%4002.000.0005.0005.0005.0005.0009094701MKT
19.02.2018.5.0000,00%3.94119.705.0005.0005.0005.0005.0004.4504.0753MKT
14.02.2018.5.000-0,99%2551.275.0005.0005.0005.0005.0001.0363643MKT
13.02.2018.5.0500,00%00////826890MKT
12.02.2018.5.0501,00%25126.2505.0505.0505.0505.0509741141MKT
09.02.2018.5.000-0,02%1.2106.050.0005.0005.0005.0005.0002.1041.4243MKT
08.02.2018.5.0010,00%00////9542240MKT
07.02.2018.5.0010,02%190950.1905.0015.0015.0015.0011.1443358MKT
06.02.2018.5.0000,00%6.05230.260.0105.0005.0005.0015.0008.3566.2704MKT
05.02.2018.5.0000,00%00////2.3441650MKT
02.02.2018.5.0000,00%87435.0005.0005.0005.0005.0002.6812072MKT
01.02.2018.5.0000,00%2321.160.1005.0005.0005.0015.0002.89842911MKT
31.01.2018.5.0000,00%21105.0005.0005.0005.0005.0003.2023502MKT
30.01.2018.5.0000,00%00////3.1423500MKT
29.01.2018.5.000-5,66%1050.0005.0005.0005.0005.0003.2603301MKT
26.01.2018.5.3000,00%210.6005.3005.3005.3005.3004.023821MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene