JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
23.05.2018.5.000-0,02%94470.0105.0015.0005.0015.000215952MKT
22.05.2018.5.0010,00%00////121850MKT
21.05.2018.5.0010,00%00////121900MKT
18.05.2018.5.0010,00%00////462900MKT
17.05.2018.5.0010,00%00////462900MKT
16.05.2018.5.001-0,38%105525.0905.0015.0005.0015.0015671952MKT
15.05.2018.5.0200,00%00////5671950MKT
14.05.2018.5.0200,00%00////5671950MKT
11.05.2018.5.0200,00%00////4621950MKT
10.05.2018.5.0200,00%00////1211950MKT
09.05.2018.5.0200,00%00////1271950MKT
08.05.2018.5.0200,00%60301.2005.0205.0205.0205.0205282551MKT
07.05.2018.5.0200,00%00////6381050MKT
04.05.2018.5.020-0,16%1050.2005.0205.0205.0205.0206481151MKT
03.05.2018.5.0280,00%00////6381050MKT
30.04.2018.5.0280,00%00////6381050MKT
27.04.2018.5.028-0,44%20100.5505.0505.0205.0505.0289711252MKT
26.04.2018.5.0500,00%00////930370MKT
25.04.2018.5.0500,00%00////930370MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene