- Vesti za decembar 2010 godine

31.12.2010.Najtrgovanije akcije u 2010. godini na Beogradskoj berzi
31.12.2010.Učešće članova Berze u trgovanju u 2010. godini
31.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
31.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
31.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Merkur a.d. , Bačka Palanka
31.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Jaša Tomić
31.12.2010.Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću "Jadran-Naftagas" u Republici Srpskoj i osnivanje ogranka u gradu Nojabrsk, Ruska Federacija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
31.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Progres a.d. , Velika Plana
31.12.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.12.2010.Pauza u radu SMS start-stop servisa
30.12.2010.Inovirani prospekti - 30.12.2010
30.12.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 809 miliona dinara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
30.12.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 809 miliona dinara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.12.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Neon a.d. , Beograd
30.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Beograd film a.d. , Beograd
30.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
30.12.2010.Izdavanje akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja zamenljivih preferencijalnih akcija u obične akcije - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
30.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
29.12.2010.Inovirani prospekti - 29.12.2010
29.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.12.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Graditelj a.d. , Beograd
29.12.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa (Minaqua, Novi Sad) - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
29.12.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa (Reljić Goran) - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
29.12.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Sinteza a.d. , Beograd
29.12.2010.Odluka Skupštine akcionara o izboru revizora finansijskih izveštaja - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
29.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
29.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatar a.d. , Mramorak
28.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - BAS a.d. , Beograd
28.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
28.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
28.12.2010.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.12.2010.Uspešno realizovana prinudna prodaja akcija nesaglasnih akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
28.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan u restrukturiranju a.d. , Aranđelovac
28.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.12.2010.Inovirani prospekti - 27.12.2010
27.12.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Danubius a.d. , Novi Sad
27.12.2010.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Trgopromet a.d. , Kraljevo
27.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
27.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
27.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ciglana Salaš a.d. , Zaječar - CSLS
27.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
27.12.2010.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja običnih akcija poznatom kupcu - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
27.12.2010.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja preferencijalnih zamenjivih akcija poznatom kupcu - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
24.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
24.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dimničar a.d. , Beograd
24.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
24.12.2010.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Progres a.d. , Velika Plana
24.12.2010.Odluka o utvrđivanju visine pretplate i naknada na ime pristupa i korišćenja programa i servisa Berze, naknada za pohadjanje edukativnih kurseva u organizaciji Berze, kao i pretplate i naknade za oglašavanje u Biltenu Berze – primena Odluke od 4.1.2011. godine - Beogradska berza a.d. , Beograd
24.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
23.12.2010.Inovirani prospekti - 23.12.2010
23.12.2010.Otkazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
23.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
23.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Voćarcoop a.d. , Beograd - VOCP
23.12.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Sitra a.d. , Kovačica - SITK
22.12.2010.Inovirani prospekti - 22.12.2010
22.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
22.12.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
21.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Trgopromet a.d. , Kraljevo
21.12.2010.Obaveštenje o isplati dividende - Srbija a.d. , Kragujevac
21.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
20.12.2010.Inovirani prospekti - 20.12.2010
20.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nikolinci a.d. , Nikolinci
20.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
20.12.2010.Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
20.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rubin a.d. , Kruševac
20.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
20.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Žitopromet a.d. , Čačak - ZITC
20.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Agroitaly a.d. , Kikinda - DNVM
17.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nova trgovina a.d., Požarevac
17.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
17.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
17.12.2010.Promena poslovnog imena društva - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
17.12.2010.Inovirani prospekti - 17.12.2010
17.12.2010.Izveštaj o ishodu javne ponude - Jubmes banka a.d. , Beograd
17.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - 27. Oktobar a.d. , Ruma - OKTB
16.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Avala TUP a.d. , Beograd
16.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
16.12.2010.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Marfin bank a.d. , Beograd
16.12.2010.Inovirani prospekti - 16.12.2010
16.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - CTP Bau a.d. , Beograd - CTPH
16.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Bambi Banat a.d. , Beograd
16.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
16.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
16.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sinteza a.d. , Beograd
16.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
16.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metal a.d. , Kanjiža
16.12.2010.Odluka o utvrđivanju kalendara berzanskih sastanaka za 2011.godinu - Beogradska berza a.d. , Beograd
15.12.2010.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.12.2010.Inovirani prospekti - 15.12.2010
15.12.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Excelsior a.d. , Beograd - EXCL
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
15.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
15.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroprogres a.d. , Beograd
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Podgorac a.d. , Valjevska Kamenica
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoproces a.d. , Novi Sad
14.12.2010.Inovirani prospekti - 14.12.2010
14.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Pokrok a.d. , Padina
14.12.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Fabrika hartije a.d., Beograd
14.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mlekara Senta a.d. , Senta - MLSE
14.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Izolacija holding a.d. , Beograd - IZLC
14.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos sinma a.d. , Sevojno
14.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
14.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
14.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
14.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Niška mlekara a.d. , Niš
14.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
13.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
13.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
13.12.2010.Inovirani prospekti - 13.12.2010
13.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
13.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agroitaly a.d. , Kikinda - DNVM
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
10.12.2010.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.12.2010. Ponuda za preuzimanje akcija - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
10.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
10.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ikarbus a.d. , Beograd
10.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Sinter a.d. , Užice
10.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
10.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
10.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
10.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
10.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
10.12.2010.Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
10.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
10.12.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Lasta a.d. , Beograd
10.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
10.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Fagrem a.d. , Donji Adrovac - FGRM
09.12.2010.Inovirani prospekti - 09.12.2010
09.12.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
09.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
09.12.2010.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Venčac a.d. , Aranđelovac
09.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Maglić a.d. , Maglić
09.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
09.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
09.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
09.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
09.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zorka Color a.d. , Šabac - ZRCO
09.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Komgrad a.d. , Subotica
09.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Integral betonirci a.d. , Subotica
08.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kopex min fitip a.d. , Niš - KPXF
08.12.2010.Uključenje na VBT - Sinter a.d. , Užice - SINTU
08.12.2010.Inovirani prospekti - 08.12.2010
08.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
08.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan u restrukturiranju a.d. , Aranđelovac
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
08.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
08.12.2010.Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
08.12.2010.Obaveštenje o produžetku roka za upis i uplatu akcija III emisije - Dunav banka a.d., Zvečan
08.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Venčac a.d. , Aranđelovac
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
08.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
08.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zorka Color a.d. , Šabac - ZRCO
08.12.2010.Poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
08.12.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
08.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Grmeč a.d. , Krajišnik
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Putevi a.d. , Čačak
08.12.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Geomašina a.d. , Beograd
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
08.12.2010.Prezentacija za sudije Privrednog suda u Beogradu
07.12.2010.Inovirani prospekti - 07.12.2010
07.12.2010.Odluka o obezbeđenju ispunjenosti nivoa tržišne likvidnosti akcija izdavaoca - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
07.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
07.12.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
06.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Rapid a.d. , Apatin
06.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Industrija brusnih alata a.d., Ada
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
06.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Miteks a.d. , Stara Moravica
03.12.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Centroproizvod a.d. , Beograd
03.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pro teko a.d. , Kovin
03.12.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.12.2010.Inovirani prospekti - 03.12.2010
03.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
03.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Kontaktor a.d. , Beograd
03.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Jedinstvo a.d. , Bečej - JDNB
03.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin - BEGJ
03.12.2010.Izveštaj o bitnom događaju - povećanje kapitala - Neon a.d. , Beograd
03.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
03.12.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
03.12.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zlatar a.d. , Mramorak
03.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
03.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Topiko a.d. , Bačka Topola - TPKO
02.12.2010.Inovirani prospekti - 02.12.2010
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Novi Beograd a.d. , Beograd
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Banat a.d. , Banatski Karlovac
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 27. Oktobar a.d. , Ruma
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neon a.d. , Beograd
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
02.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalopromet a.d. , Kula
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Mladost a.d. , Aleksandrovac - MLAL
02.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novi kolektiv a.d., Beograd - NKOL
01.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
01.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Bečej - JDNB
01.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Rudo a.d. , Beograd
01.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Dunav Re a.d. , Beograd
01.12.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Dunav film a.d., Beograd
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Telefonkabl a.d. , Beograd
01.12.2010.BELEXsentiment za decembar iznosi 127,84 poena

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost744,17
Promena-0,12
% -0,02%
24.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2202
USD/RSD100,9739
Izvor NBS, 24.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 24.05.2018.
537.227.245.027 RSD
4.544.293.150 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
02.04.2018.
BELEX Monthly Report - March 2018
Poslednje vesti
24.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
24.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
24.05.2018.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.05.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
24.05.2018.
Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd